Als je onder behandeling komt bij Hui Chun Tang, Traditionele Chinese Geneeswijze, dan worden er gegevens genoteerd. Hieronder bevind een overzicht van de gegevens die worden genoteerd en ook je wettelijke rechten: 

 

Doel van het vastleggen van de gegevens: 

 • (para-)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, facturatie, maken van afspraken
 • innen van de behandelingstarief en voldoen aaneen wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte

In het dossier worden de volgende gegevens genoteerd:

Persoonsgegevens:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens:

 • medische gegevens
 • Westerse medicatie
 • Relevante psychische/emotionele gezondheidsgegevens
 • Relevanter sociaal maatschappelijke gegevens zoals, relatie, kinderen, woon-werksituatie, hobby's/sport
 • contact gegevens van de huisarts

Bij minderjarigen<16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

Bewaartermijn dossier: 

15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (WGBO)

Je geven kunnen ook  gebruikt worden voor de volgende doelen

 • met jouw toestemming om andere zorgverleners te informeren over verwijzing naar een andere behandelen of als de behandeling is afgerond
 • met jouw toestemming, voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van jouw therapeut
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen

Indien ik als behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik om toestemming vragen. 

Op de zorgnota staan de volgende gegevens, die door de borgverzekeraar worden gevraagd:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling + behandelingscode 
 • de kosten van het consult

Jouw rechten: 

 • bij de intake vraag ik je toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens
 • deze toestemming wordt genoteerd in jouw dossier 
 • er zal niet meer gegevens genoteerd dan voor het omschreven doel nodig is
 • je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming (dit kun je schriftelijk of per mail aan mij kenbaar maken)
 • je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
 • je hebt het recht om een klacht in te dien over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga bij mij of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Met betrekking tot contact per mail, online informatie opvragen door client en online contactformulier: 

 • er wordt gebruikt gemaakt van een beveiligd systeem

Hui Chun Tang heeft maatregelingen getroffen om jouw gegevens te beschermen:

 • technisch/ICT (dossier beveiliging, laptop, etc) 
 • organisatorisch (afspraken, overeenkomsten)