Wat is pijn volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)? Vanuit de klassieke teksten is er een belangrijke tekst:Tong Bù Zi Tòng, Bù Tong Zi Tòng. De vertaling hiervan is; (bij) vrije doorstroming is (er) geen pijn,  (bij) geen vrije doorstroming is (er) pijn.

Als er geen vrije doorstroming is van Bloed en Qi(energie), is er stagnatie op in het lichaam. In het lichaam kunnen verschillende soorten pijn optreden afhankelijk van de aard van de oorzaak en de plaats waar de pijn optreedt, wanneer de pijn optreedt(dag/nacht/bij inspanning of ontspanning).

Er zijn verschillende soorten pijnen zoals; zeurend gevoel; stekende; scherpe; hevige; doffe, brandende; blauwe-plek-gevoel; pijn met zwaartegevoel, duwend of trekkend gevoel; spastische pijn; snijdende pijn etc. Het soort pijn zegt iets over de mogelijke onderliggende patronen, waardoor het lichaam niet zelf herstelt.

Om tot een juiste diagnose te komen zijn er 2 belangrijke hoofdvragen: wat is de oorzaak van de pijn en wat maakt dat het lichaam niet zelf herstelt. Het lichaam heeft van Nature een zelf herstellend vermogen. Wanneer het lichaam niet in staat is om te herstellen dan heeft het lichaam hulp nodig om weer tot een eigen balans te komen. Het lichaam stimuleren zijn zelf herstellend vermogen op te pakken kan o.a. met een medische Tuina massage, acupunctuur en/of kruiden.